Đế Quốc Đại Phản Tặc

Đế Quốc Đại Phản Tặc
Thể loại: Dã Sử
Số Chương: 1799 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Nội dung truyện Đế Quốc Đại Phản Tặc

(quyển sách vì là truyền thống lịch sử tưởng tượng văn, chậm tiết tấu, chậm nóng hình. )

Một năm này, hơn mười Châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.

Một năm này, năm phiên trấn lớn cắt cứ, phiên vương làm loạn. . . .

Một năm này, Trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong Sơn một tên đại sơn tặc.
— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện