Đông Xưởng Truyền Kì

Đông Xưởng Truyền Kì
Thể loại: Trinh Thám, Cổ Đại
Trạng thái: Đang cập nhật
Số Chương: 108 chương
Lượt xem: 51,030

Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt

Nội dung truyện Đông Xưởng Truyền Kì

Tác giả: Tạ Quang Khải

Thể loại: Trinh Thám

Bạn đang đọc truyện Đông Xưởng Truyền Kì của tác giả Tạ Quang Khải. Đông Xưởng là 1 thế lực trực tiếp dưới quyền vua giải quyết các vụ án kì bí và bảo vệ đức vua.

Trích đoạn:

Vào thời nhà Minh tại Trung Hoa, Đông Xưởng là tổ chức trực thuộc dưới quyền của Hoàng Đế bảo vệ và thanh trừ các các mối nguy hại cho chính quyền hoàng thất.

- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế.

- Chúng ái khanh bình thân-Chu Vân hiệu Đông Vân Đế.

- Bệ hạ hiện tại các vùng chiến tranh giờ đã dập tắt hết rồi a-Thượng Quan Liêu.

- Tốt lắm Thượng Quan tướng quân không hổ làm cho trẫm vo cùng hài lòng.
— QUẢNG CÁO —
Bình luận truyện