Tác Giả Anh Giai Ngây Thơ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Anh Giai Ngây Thơ

Mị Ảnh - Giới Thiệu Truyện Võ Thánh: - Phong ca, thu ta làm tùy tùng được không? Nghệ Phong: - Gì? Một Võ Thánh như ngươi cũng không biết xấu hổ làm tùy tùng của ta? Võ Thánh: - Muội muội của ta lớn lên khuynh quốc khuynh thành nha! Nghệ Ph Chương 1682