Tác Giả Châu Văn Văn

Danh sách truyện của tác giả Châu Văn Văn

Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá - Câu chuyện này xảy ra vào cái thời xa xưa ấy, khi Đại Đường bắt đầu điệu tàn và muôn vẻ phồn hoa sắp lìa bỏ Trường An...Một thiếu nữ có tài phá án bỗng bị vu là sát nhân và bị săn đu� Chương 18

Mỗi mối quan hệ tồn tại đều có nguyên nhân của nó, sau cùng tất cả đều đem lại cho chúng ta một bài học thích đáng. Đó là lí do vì sao ta vẫn hãy nói mỗi người tồn tại đều có lí do, trong chính cuộc đời họ và trong cuộc đời người khác. Hoàng Tử Hà được mệnh danh là t