Tác Giả Cửu Công Chủ Lưu Bộ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cửu Công Chủ Lưu Bộ

Edit: Khong9chu (Ochibi)Một người một hệ thống, cùng nhau viết thành phương án công lược đủ loại, đủ kiểu nam thần.Băng sơn giáo thảo √,Tổng tài bá đạo√Hắc đạo tà mị√Vương gia ngạo kiều √Mạt thế cường giả √Muội khống ca ca √Học trưởng ôn nhu√Giải trí thiên vương √...【 Mình thấy có vài thế Chương 391