Tác Giả Đại Đao Diễm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đại Đao Diễm

Edit: Nana.Thể loại:  hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE.Truyện An Cư Lạc Nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm là câu chuyện được chia làm hai phần, phần 1 là An Cư và phần 2 là Lạc Nghiệp. Tên truyện cũng như là ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc và cũng là mong ước của mỗi người. Hắn