Tác Giả Khiêu Vũ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Khiêu Vũ

Thiên Đường đóng cửa, Địa Ngục đủ quân số.Cho nên, ta lưu lại họa hại nhân gian....Một truyền kỳ mới về "Diêm La".Truyện sẽ là một màn trọng sinh về lại vài chục năm trước của nhân vật chính, với bối cảnh đô thị hiện đại pha tí quân sự.Liệu "Diêm La" năm ấy sẽ làm gì sau khi được trọng sinh, là t Chương 7

- Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người kh& Chương 371    

Thế giới trong truyện pha trộn giữa khoa học hiện đại và ma pháp. Nhân vật chính – Đỗ Duy – là con trưởng trong gia đình quyền quý, sau khi đầu thai vẫn giữ nguyên kiến thức từ kiếp trước. Do cơ thể và kiến thức không thích nghi được nên từ khi sinh Chương 902