Tác Giả Kiến Tự Như Diện

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kiến Tự Như Diện

Phu quân xuất thế, linh thai ngầm kết, Ly Long máu giới... Ta bị một cái từ trong mộ leo ra gia tộc làm tế phẩm dâng cho Minh Quân, từ đây du tẩu cùng âm dương, không dung tại nhân gian.Trích:Một giờ đêm, tôi tỉnh giấc, đã liên tục bảy ngày liền như vậy.Trong những giấc mơ, luôn có một bàn tay vuốt ve cơ thể tôi, Chương 582