Tác Giả Phúc Lộc Hoàn Tử

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Phúc Lộc Hoàn Tử

Bạn đang đọc truyện Vì Người Trí Trí Trở Về của tác giả Phúc Lộc Hoàn Tử. Hỏi em yêu anh bao đậm sâu, giảm 75 kg nói hộ lòng em ( ̄3 ̄).Ô? Giang Trí Trí: Ngụy tiên sinh, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Nhìn anh có chút quen mắt.Ngụy Thiệu Viễn: không tính là rất quen, cũng từng kết hôn qua r� Chương 52    

Bạn đang đọc truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt của tác giả Phúc Lộc Hoàn Tử.”Cô trở về làm gì?”Hạ Duy Đình bóp chặt cổ cô, ánh mắt tràn đầy hung ác, Kiều Diệp gần như hít thở không thông. ”Tôi hỏi cô trở về làm gì?!”Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đã từng.Đêm trước hôn Chương 68