Tác Giả Quân Đại Soái

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quân Đại Soái

Cảnh giới trong truyện: Khai mạch - võ đồ - võ sư - võ tông - võ vương - võ hoàng - võ tôn - võ thánh - võ đế - võ thần.Trích đoạn ngắn:Quân Đại Soái thuần thục khoe thông thạo, rồi thoát ra trò chơi, tắt đi máy tính. Gánh con mẹ nó chứ!Đang muốn mở miệng khẩu nghiệp, đã thấy Quân Đại Soái nhảy lên g