Tác Giả Tâm Duyên

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tâm Duyên

Thời đại xoay chuyển, sẽ có người chứng kiến tất cả...- ------------------Viết truyện chủ yếu để thỏa mãn bản thân. Nếu hợp khẩu vị thì các đạo hữu có thể đọc.*Lưu ý, sau đây là những lời tự nhận xét của tác: tác ngu văn nên truyện khá thô, diễn đạt ý nhiều lúc không chính xác, ý tưởng thì không ha Chương 26