Tác Giả Thời Tể

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thời Tể

Tháng đầu tiên mà tôi bỏ đi, Lục Giang Minh vẫn ăn chơi sung sướngTháng thứ hai mà tôi rời đi, Lục Giang Minh thỉnh thoảng sẽ bị mất ngủTháng thứ ba mà tôi rời đi, Lục Giang Minh bắt đầu đi tìm tôiChỉ tiếc là tôi đã chết, hắn không biết[Còn một đoạn nhưng không biết phải edit sao hết][Bệnh trầm cảm thụ Chương 21