Tác Giả Tiêu Y Y

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiêu Y Y

Dịch giả: QT Tiên SinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmLời editor:Bạn thích trọng sinh báo thù, thích thanh mai trúc mã, thích cung đấu, trạch đấu hay ngọt văn sủng văn ~ những thứ đó đều có thể tìm thấy ở đây!Trong Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi là một trong những tác phẩm mới nổi, nhảy lên danh sách đề cử tác phẩm mới cũ Chương 169