Tác Giả Trình Xiển

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trình Xiển

Tựa gốc: Ngự Tỷ Quyết Đấu - 御姐对决Đồng nhân Pháp Chứng Tiên Phong 2 -法证先锋2同人Tác giả: Trình Xiển - 程阐Editor: DdilBeta: Tuyết Thiên Tầm (7 chương đầu)Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Đồng nhân, Điều tra pháp chứng, HE.Nhân vật: Lương Tiểu Nhu, Mã Lạc Xu Chương 109