Tác Giả Trương Bội Kỳ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trương Bội Kỳ

Bạn đang đọc truyện Khế Ước Ngày Xuân của tác giả Trương Bội Kỳ. Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn ban đầu đã không dụ dỗ cậu ấy.Vì đôi giày chơi bóng tốt hàng đầu phiên bản giới hạn, Trác Dật Nhiên đăng ký tham gia hoạt động Người Yêu Khế Ước của trường.Là một Beta thẳng như Chương 82