Tác Giả Từ Từ Đích Câm Ngữ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Từ Từ Đích Câm Ngữ

Tác giả: Từ Từ Đích Câm NgữEdit: SymBìa: SymRaw/Convert: Tâm Tít Tắp (Wikidich)Văn án:Ngô Dập Triết: Hứa với em một đời bình yên vô sự, làm sao có thể nói quên liền quên.Đây là câu chuyện về tình yêu thầm thuở ngày xưa.Ngô Dập Triết và Ngô Dạng đều yêu thầm đối phương, nhưng ai cũng đều không nói ra.Niên Chương 7