Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút
Trạng thái: Đang cập nhật
Số Chương: 363 chương
Lượt xem: 6,750

Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt

Nội dung truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút của tác giả Đỗ Liễu Liễu. Hệ thống: Cảnh cáo! Nếu kí chủ không làm việc tử tế sẽ bắt đầu tiến hành trừng phạt.

Đường Quả: Nằm mơ.

Hệ thống: Ký chủ, cầu xin cô, hãy nương tay đừng bắt nạt nam nữ chủ.

Đường Quả: Không có khả năng.

Hệ thống: Ký chủ tính toán sẽ huỷ diệt thế giới này như thế nào. Thỉnh nhẹ tay a~

Đường Quả: Nhẹ tay thì có thể. Nhưng ngươi mau giúp ta tìm thông tin của nam nhân kia cho ta.

Hệ thống: Được được được... Rất nhanh sẽ có mong kí chủ đợi một lát.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm  hay .

— QUẢNG CÁO —
Bình luận truyện